ทางร้านคำนึงถึงความพอใจต่อสินค้าและบริการของทางร้านเป็นหลัก หากลูกค้าซื้อสินค้าเซตรีเฟรชเชอร์(ใหญ่220ml.แถมเล็ก50ml.) และทดลองใช้ขวดเล็กไม่พอใจ ท่านสามารถคืนขวดใหญ่(220ml.)ได้ รวมถึงเรายังรับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิดอันเนื่องมาจากความประมาทของทางร้าน ตามเงื่อนไขต่าง  ต่อไปนี้

  • สินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและยังไม่ได้เปิดขวดสินค้า
  • สินค้านั้น  ยังไม่ได้ใช้ อยู่ในสภาพเดิม
  • สินค้านั้น  จะต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับกำกับ

**หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด  ข้างต้น ทางร้านขออภัยในความไม่สะดวกที่จำเป็นจะต้องปฏิเสธ ดำเนินการอ้างสิทธิ์ในการคืนสินค้าใด  ทางเราไม่สามารถดำเนินการคืนเงินในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนใจไม่รับสินค้าหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นอื่น  รวมถึงทางเราไม่สามารถคืนเงินให้กับสินค้าที่ลูกค้าออเดอร์แล้วและจะทำการเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกันเท่านั้น

ความถูกต้องของการคืนสินค้า
ท่านสามารถขอคืนสินค้าได้ภายใน 8 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า 

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
หากท่านต้องการคืนสินค้า กรุณาทำการติดต่อเจ้าทางที่ทางไลน์ @refre8h เพื่อยื่นเรื่องขอส่งคืน/เปลี่ยน(กรณีมีตำหนิ) หลังจากได้รับการอนุมัติแล้วต้องทำการส่งคืนสินค้าภายใน 2 วัน ทาง Refre8h จะดำเนินการคืนเงินเมื่อได้ตรวจรับสินค้าแล้วภายใน 7-14 วันหลังได้รับสินค้า

**หากไม่มีเอกสารแนบภายในพัสดุส่งคืน หรือ สินค้าที่ส่งคืนไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน (รวมถึงซีลขวด ถุงผ้า การ์ด ไม่ครบ) ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการคืนสินค้าทุกกรณี**

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสำหรับการเปลี่ยนสินค้า
ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืน (รวมถึงค่าเบ็ดเตล็ดอื่น  ) เมื่อท่านได้ทำการจัดส่งสินค้าคืนให้กับเราเพื่อขอคืนสินค้า (ยกเว้นแต่ว่าการจัดส่งสินค้านั้นเกิดจากความผิดพลาดของทางเรา) 
ท่านจะต้องทำการเตรียมและบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องก่อนที่จะทำการจัดส่งสินค้าคืน ทางเราแนะนำให้เพิ่มระมัดระวังตามในขั้นตอนการบรรจุหีบห่อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าและใช้บริการของผู้ให้บริการจัดส่งที่จดทะเบียนและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อทำการส่งคืนสินค้าให้กับเรา


ที่อยู่ส่งกลับสินค้า

 

ชื่อร้านค้าRefre8h (Order Number R8XXXXXS)

285 ม.1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โดยลูกค้าสามารถดู Order Number ได้จากสติ๊กเกอร์หน้าพัสดุที่ได้รับ (ดูตัวอย่างด้านล่าง) 

 

กลับหน้าแรก
Promo box

เพิ่งมีคำสั่งซื้อเมื่อ

Product name

info info