เงื่อนไขการคืนเงินสินค้า Campaign "ทดลองใช้8วัน ไม่พอใจยินดีคืนเงิน"1)กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าเซตรีเฟรชเชอร์(ขวดใหญ่1ขวด ซองเล็ก1ซอง) และเซตเบสตี้(ขวดใหญ่2ขวด ซองเล็ก1ซอง)แล้วทดลองใช้ซองเล็กไม่พอใจสินค้า เรายินดีคืนค่าสินค้าของขวดใหญ่ให้ หากเป็นการรับสินค้าทางไปรษณีย์จะนับตั้งแต่วันที่มีผู้เซ็นต์รับสินค้า คุณต้องแจ้งภายใน 8 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

2)สินค้าที่คืน ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน และถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการฉีกขาด แกะ เปิด มีรอยบุ มิฉะนั้นจะไม่รับเปลี่ยนคืน เพื่อป้องกันการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อ ก่อนส่งกลับกรุณาส่ง ซองมินิที่ได้ทดลองใช้แล้ว การ์ดคืนสินค้า ถุงผ้า แท็กสินค้า กลับคืนด้วย

3) หากทางร้านพบว่าการประเมินคุณภาพของสินค้าที่ท่านส่งคืนไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการคืนสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการส่งคืนสินค้าแก่ท่าน

4) ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่งทั้งไปและกลับ ค่าธรรมเนียม และค่าดำเนินการ หากต้องการคืนสินค้า ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบให้ทั้งหมด

5) ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆทางผู้ดำเนินการเว็บไซต์ refre8h.co ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการส่งคืนสินค้า


ขั้นตอนที่หนึ่ง

กรุณาทำการติดต่อเจ้าทางที่ทางไลน์ @refre8h เพื่อยื่นเรื่องขอส่งคืน รวมถึงกรอกฟอร์มการคืนสินค้าที่ได้รับ และขวดที่ยังไม่ได้แกะ ถุงผ้าที่ไม่มีเปื้อนเลอะหรือชำรุด
**หากสินค้าที่ส่งคืนไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการคืนสินค้าทุกกรณี**

ขั้นตอนที่สอง

เราจะทำการติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันรายการสินค้าที่สามารถคืนได้ภายใน2วัน เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเราแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

ที่อยู่ส่งกลับสินค้า
ชื่อร้านค้าRefre8h (Order Number RFXXXXXS)
285 ม.1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
**โดยลูกค้าสามารถดู Order Number ได้จากสติ๊กเกอร์หน้าพัสดุที่ได้รับ

ขั้นตอนที่สาม

หลังส่งสินค้าคืนแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการส่งสินค้ามาที่ทางไลน์ @refre8h ทางเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการคืนเงินเมื่อได้ตรวจรับสินค้าแล้วภายใน 7-14 วันหลังได้รับสินค้า
กลับหน้าแรก
Promo box

เพิ่งมีคำสั่งซื้อเมื่อ

Product name

info info